GIẢI PHÁP CHO TỪNG CÔNG TRÌNH

GIẢI PHÁP
CHO TỪNG CÔNG TRÌNH

Hơn 90 năm là chuyên gia hàng đầu về máy nước nóng trên toàn thế giới, thương hiệu Ý Ariston luôn tiên phong với các giải pháp nước nóng hiệu quả, công nghệ hiện đại, hướng đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng theo nhiều mô hình sinh hoạt khác nhau

GIẢI PHÁP dành cho

Big Electric Storage

Water Heater

Big Electric Storage

Water Heater

50L - 300L
Xem thêm

Small Electric Storage

Water Heater

Small Electric Storage

Water Heater

15L - 20L - 30L
Xem thêm

Big Electric Storage

Water Heater

Big Electric Storage

Water Heater

200L - 500L
Xem thêm

Big Electric Storage

Water Heater

Big Electric Storage

Water Heater

40L - 100L
Xem thêm

Big Electric Storage

Water Heater

Big Electric Storage

Water Heater

30L - 50L
Xem thêm

Big Electric Storage

Water Heater

 

Big Electric Storage

Water Heater

50L - 100L
Xem thêm

Commercial Heatpump 

Commercial

Heatpump 

48kW - 127kW
Xem thêm

Domestic Heatpump 

Domestic Heatpump 

200L - 240L
Xem thêm

Commercial Heatpump

Commercial

Heatpump

23kW - 80kW
Xem thêm

Solar Water Heater

Solar Water Heater

200L - 250L
Xem thêm

Commercial Heatpump

Commercial

Heatpump

5.7kW - 11.6kW
Xem thêm

Collectors For Forced Circulation

Collectors For Forced Circulation

Xem thêm

Cylinders

Cylinders

2000L - 10000L
Xem thêm

Collectors For Forced Circulation

Collectors For Forced Circulation

Xem thêm

Cylinders

Cylinders

2000L - 10000L
Xem thêm
SOLUTIONS
FOR DIFFERENT CONSTRUCTIONS

Máy nước nóng sử dụng điện

dung tích nhỏ

Máy nước nóng sử dụng điện
dung tích nhỏ

15L - 20L - 30L
Xem thêm

Máy nước nóng sử dụng điện

dung tích lớn

Máy nước nóng
sử dụng điện dung tích lớn

50L - 100L
Xem thêm

Máy nước nóng sử dụng điện

dung tích lớn

Máy nước nóng
sử dụng điện dung tích lớn

30L - 50L
Xem thêm

Máy nước nóng sử dụng điện

dung tích lớn

Máy nước nóng sử dụng điện
dung tích lớn

40L - 100L
Xem thêm

Máy nước nóng sử dụng điện

dung tích lớn

Máy nước nóng
sử dụng điện dung tích lớn

50L - 300L
Xem thêm

Bơm nhiệt công nghiệp

Bơm nhiệt
công nghiệp

23kW - 80kW
Xem thêm

Bơm nhiệt dân dụng

Bơm nhiệt
dân dụng

200L - 240L
Xem thêm

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng
năng lượng mặt trời

200L - 250L
Xem thêm

Máy nước nóng sử dụng điện

dung tích lớn

Máy nước nóng
sử dụng điện dung tích lớn

200L - 500L
Xem thêm

Bơm nhiệt công nghiệp

Bơm nhiệt
công nghiệp

48kW - 127kW
Xem thêm

Bơm nhiệt công nghiệp

Bơm nhiệt
công nghiệp

5.7kW - 11.6kW
Xem thêm

Hệ thống tấm thu năng lượng mặt trời

Hệ thống tấm thu năng lượng mặt trời

Xem thêm

Bồn chứa công nghiệp

Bồn chứa công nghiệp

2000L - 10000L
Xem thêm

Hệ thống tấm thu năng lượng mặt trời

Hệ thống tấm thu năng lượng mặt trời

Xem thêm
GIẢI PHÁP
CHO TỪNG CÔNG TRÌNH

Bồn chứa công nghiệp

Bồn chứa công nghiệp

2000L - 10000L
Xem thêm